Blogs
|
Diego
|
23 mei 2024

Stormschade aan uw dak? Dit is wat u moet doen

stormschade dak

Heeft u ooit te maken gehad met stormschade aan uw dak? Het kan een ontmoedigende ervaring zijn, vooral als u niet weet waar u moet beginnen met het herstel. In deze blog gaan we daarom dieper in op de vraag wat u moet doen als u door stormschade getroffen wordt.

Wat valt onder stormschade?

U kunt niet bij een licht briesje al spreken van stormschade. Stormschade omvat eigenlijk alles aan uw dak wat door heftige regen of wind kapot is gegaan. Denk bijvoorbeeld aan situaties als een boom die op uw dak valt, lekkages aan het dak als gevolg van een storm of kapotte of weggewaaide dakpannen door de stevige windvlagen. Daarbij moet de wind wel een windkracht 7 of hoger hebben. Uw verzekeraar zal met het KNMI contact hebben over de zwaarte van de storm.

Wat veroorzaakt stormschade?

U hoeft niet bang te zijn dat bij iedere windvlaag stormschade aan uw dak ontstaat. Echte schade ontstaat pas, wanneer uw dak niet aan de gestelde normen voldoet. Nokvorsten kunnen bijvoorbeeld los liggen of de ballast van sommige platte daken is te min. Een andere oorzaak ligt bij de huis- of pandeigenaren zelf. Daken moeten regelmatig onderhouden worden en wanneer dit verzaakt wordt,  ,dan kunnen de onderdelen van het dak door veroudering loslaten. Regelmatig dakonderhoud is kortom van belang.

stormschade dak

Dit is wat u moet doen bij stormschade aan uw dak

Wanneer u stormschade ontdekt, is dit natuurlijk geen feest. Het is echter voor uw verzekeraar en voor uw portemonnee van belang dat het goed wordt afgehandeld, dus volgt u daarom de volgende stappen:

 • De stormschade moet u direct aan uw verzekeraar melden.
 • Maak foto’s van de schade.
 • Ruim alleen de dingen op die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.
 • Zorg voor een noodoplossing, opdat ergere schade voorkomen wordt.
 • Begin niet zelf met uw dakreparatie, maar wacht tot de verzekeraar u toestemming geeft.
 • Bij grote schade moet u de brandweer bellen.

Is het wel nodig stormschade aan uw dak te herstellen?

Het is ten zeerste aan te raden stormschade zo snel mogelijk te herstellen. Verzaakt u dit, dan kan dit op korte of langetermijngevolgen met zich meebrengen. Is er door de wind of een boom bijvoorbeeld een gat in uw dak geslagen, dan kan er regen naar binnen druppelen en krijgt u schade of vochtproblemen in huis. Ontstane schimmels en vochtplekken kunnen bovendien invloed hebben op uw gezondheid. Daarnaast kan uw dak hierdoor rotten, wat op den duur zelfs leidt tot een complete vervanging van uw dak.

Is stormschade aan het dak verzekerd door uw verzekering?

In Nederland kunnen stormschades doorgaans gedeeltelijk gedekt zijn door een opstalverzekering (woonhuisverzekering) of een inboedelverzekering, afhankelijk van de aard van de schade en de specifieke voorwaarden van de polis. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden te controleren om te zien welke schades precies gedekt zijn en onder welke omstandigheden. Bijna altijd heeft u echter te maken met een verhoogd eigen risico bij stormschade. Hoe hoog dit eigen risico is, kunt u bij uw verzekeraar navragen.

schade van storm aan dak

Algemene kosten voor uw dakreparatie na stormschade

In sommige gevallen kunt u met toestemming van uw verzekeraar de schade zelf herstellen, maar vaak stuurt uw verzekeraar een expert langs om de klus te klaren. De kosten voor stormschade aan uw dak kunnen variëren en zijn afhankelijk van uw type dak en de complexiteit van de dakreparatie. Daarnaast spelen factoren als het uurloon van de dakdekkers en de materialen die gebruikt moeten worden een rol.

Tips om stormschade te voorkomen

Hoe kunt u nu stormschade voorkomen? Hieronder volgen een aantal handige tips die u kunnen voorbereiden op een nieuwe storm:

 • Zorg voor een goed onderhouden en duurzaam dak.
 • Vervang tijdig kapotte dakpannen op uw pannendak.
 • Een gat in uw dak moet meteen gerepareerd worden.
 • Snoei bomen rondom uw huis op tijd.
 • Zorg ook goed voor uw dakgoten. Verwijder op tijd bladeren of laat dit door een erkende dakdekker voor u doen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

© DV Specialist 2024 - All rights reserved.
Made with
heart-fill
by Web Wings
Call Now Button
pop up website